Luftsport / Nyheter / 2024 / Fareområder for luftsport
Foto: Miroslav Hoda
Foto: Miroslav Hoda

Fareområder for luftsport

Norges Luftsportforbund (NLF) har i flere tiår jobbet for best mulig tilgang til luftrom for samtlige luftsportsaktiviteter. I 2010 lyktes det NLF å få etablert luftsportsområder i kontrollert luftrom til avløsning av de gamle seilflyområdene etter at forskrift om luftromsorganisering av 2009 ble vedtatt. Luftsportsområdene kunne aktiveres slik at luftsportsutøvere uten flyradio og transponder kunne få tilgang til avgrensede områder innenfor kontrollert luftrom. Både NLF og Avinor flysikring har vært svært godt fornøyd med ordningen.

De første luftsportsområdene ble etablert i randsonen av Oslo TMA og Farris TMA. Ettersom ordningen med luftsportsområder var en suksess, ble det etter hvert etablert slike områder flere steder rundt omkring i landet.

Luftsportsområdene avvikles

I 2016 igangsatte Luftfartstilsynet et arbeid med å revidere forskrift om luftromsorganisering. Etter dette ble det vanskeligere – og etter hvert umulig – å få opprettet nye luftsportsområder. I 2019 kom utkast til ny forskrift om luftromsorganisering på høring, og da ble det klart at Luftfartstilsynet ønsket å avskaffe luftsportsområdene. I høringsbrevet forklarte Luftfartstilsynet dette grepet slik:

«Luftfartstilsynet [foreslår] å avskaffe dagens konsept med luftsportsområder. Dette er ikke ment så radikalt som det kan fremstå. Bakgrunnen for Luftfartstilsynets forslag er at vi mener at dagens konsept med luftsportsområder har et for uklart rettslig innhold.»

NLF ble beroliget med at det ikke var den velfungerende ordningen, men det uklare rettslige innholdet Luftfartstilsynet ville til livs.

Da den nye forskriften trådte i kraft 1. januar 2022, ble det gitt mulighet til å benytte de etablerte luftsportsområdene fram til 1. desember 2023. Allerede i 2022 startet et omfattende arbeid for å finne den best mulige erstatningen for luftsportsområdene innenfor rammene av den nye forskriften. NLF ønsket at det skulle etableres «dynamisk rekonfigurerbart luftrom» med de samme utstrekning som luftsportsområdene hadde. Dette ville betydd at det kontrollerte luftrommet kunne slås «på» eller «av» etter behov. Dette er en velprøvd løsning som Eurocontrol anbefaler og som blant annet Sveits benytter.

Fareområder blir den nye løsningen

Luftfartstilsynet foretrakk imidlertid en løsning med fareområder. NLF søkte derfor om opprettelse av fareområder 28. april 2023. Fareområdene til bruk for luftsport i Oslo TMA ble vedtatt 29. september 2023. Det ble satt som vilkår at det ble etablert en avtale mellom Avinor Flysikring og NLF. Det ble også satt som vilkår at det ble foretatt en sikkerhetsvurdering som demonstrerte nødvendige sikkerhetskrav og avbøtende tiltak.

Avinor Flysikring utførte en slik sikkerhetsvurdering og omformulerte avtalen om luftsportsområder slik at den nå passet for fareområdene. Avtale og sikkerhetsanalyse ble oversendt Luftfartstilsynet 10. oktober 2023. Den 14. februar 2024 mottok NLF en e-post fra Luftfartstilsynet med 35 spørsmål, kommentarer og vurderinger. NLF har besvart alle punktene. Det er også utført en ekstra sikkerhetsvurdering, da det ble avdekket at den første sikkerhetsvurderingen ikke ville bli akseptert av Luftfartstilsynet. Ny sikkerhetsvurdering ble oversendt til Luftfartstilsynet i april.

Status nå

I skrivende stund venter NLF på at det innsendte underlaget skal bli ferdigbehandlet av Luftfartstilsynet. NLF purret Luftfartstilsynet i forrige uke. NLF understreket at tilgangen til fareområdene er meget kritisk for hang-, para- og speedglideraktiviteten, så vel som for seilflyaktiviteten. Den 18. mai starter Sailplane Grand Prix på Starmoen. Dette er et mesterskap som er avhengig av tilgang til det som tidligere var luftsportsområder. NLF er lovet et svar inneværende uke.

NLF mottok epost fra Luftfartstilsynet tirsdag 14. mai klokken 21:00 med ytterligere sju spørsmål til sikkerhetsanalysen som Avinor flysikring har laget for bruk av områdene. Spørsmålene besvares så fort som mulig.