Luftsport / Nyheter / 2024 / Håndterer du innklapp på den speed- eller paraglideren du flyr?
Vinge lastet ut over sertifisert vektområde kan endre oppførsel.
Vinge lastet ut over sertifisert vektområde kan endre oppførsel.

Håndterer du innklapp på den speed- eller paraglideren du flyr?

I lys av gårdagens tragiske paraglider ulykke i Loen vil vi gjerne komme med en helt generell oppfordring.

I går var ikke marginene store nok i forhold til hva de måtte ha vært for å gi hendelsen en annen utgang. Termikk, og da kanskje spesielt vårtermikk kan være skarp i kantene, så sørg for å ha gode nok marginer til at du rekker å løse utfordringer som måtte oppstå. Ifølge beskrivelse og observasjon av gårsdagens værforhold i Loen var ikke disse å anse som farlige, og det var ok å fly også for de med begrenset erfaring. Uventede hendelser kan likevel skje.

Hvordan kan du skaffe deg gode nok marginer? – Vel her er noen tips:

  • Kjenn dine begrensninger og fly i forhold og på steder du vet du håndterer.
  • Tren bevisst på ferdigheter.
  • Bygg kunnskap om utstyret, vær og flystedene du bruker.
  • Kjenn ditt utstyr godt.
  • Ikke introduser flere nye elementer samtidig (typisk ny vinge, ny sele på nytt eller krevende startsted).
  • Ikke ta større progresjonssteg enn fortsatt kan håndtere uventede situasjoner.
  • Tren SIV øvelser mer enn den ene gangen som kreves for å få PP4.
  • Om du er PP3, men ikke helt klar for fullt SIV kurs – sjekk om du kan få trent på innklapp under sikre forhold. Fortsett å trene dette gjennom hele din flykarriere – særlig med speed.
  • Bruk bare utstyr du har erfaring nok til å håndtere.

At noen flyr betyr ikke nødvendigvis at det er trygt for deg å fly. Vi er alle flysugne, men pass på at du ikke blir så ivrig at du går på akkord med marginene.

Hvordan skal man skaffe seg marginer til å takle alt og da særlig ting som kommer veldig uventet spør du deg kanskje. Vel, svaret kan være så kjedelig som at enkelte dager lar du være å fly. Det er definitivt bedre å gå glipp av en flydag, enn å ikke få flere - uansett hvor bra det ser ut fra bakken.

Til informasjon:

Alle vinger testes og sertifiseres med sitteseler, en gitt avstand mellom karabinerne og ved minimum og maksimum av oppgitt vektområde. At man flyr vingen med en pod sele, en annen avstand mellom hovedkarabinerne eller utenfor oppgitt vektområde kan medføre at vingen får enn annen oppførsel enn den den er sertifisert etter. Derfor er det spesielt viktig å trene innklapp med vingen du flyr til daglig, og da særlig asymmetrisk innklapp, som nok er den vanligste hendelsen vi opplever.

DHV i Tyskland har registrert et økende antall hendelser fordi flygere ikke håndterer det som i utgangspunktet skal være greit håndterbare innklapp. Ved flyging i lav høyde har dette resultert i kollisjon med terrenget, når det har skjedd i trygg høyde har det resultert i at flygeren går i stupspiral eller autorotasjon. Å havne i stup eller autorotasjon kan medføre at det ikke hjelper å kaste nødskjerm fordi den ikke rekker å åpne før paraglideren har rotert en runde og treffer/fanger nødskjermen. Det har vært flere fatale ulykker i Tyskland pga dette. Både stupspiral og autorotasjon kan man ofte styre seg ut av og dette kan trenes på SIV kurs noen steder.

Dagens oppfordring blir: Fly forsiktig – fly trygt !