Luftsport / Nyheter / 2024 / Luftsporten skal være trygg for alle
lsu.jpg

Luftsporten skal være trygg for alle

Tenker du over hvordan du oppfører deg mot andre medlemmer i klubben din? Ikke overraskende har det blitt avdekket at seksuelle trakassering forekommer også i luftsportsmiljøet. NLF ønsker derfor å rette fokus på dette for å kunne bidra til å bekjempe dette. Luftsporten skal være en trygg arena, for alle!

Felles for alle former for trakassering er at oppførselen er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som utsettes for dette. Dette betyr at slike opplevelser er uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke.

Forskning viser at det er mindre trakassering i miljøer hvor kjønnsbalansen er jevn, enn i miljøer som er dominert av ett kjønn. Våre miljøer er i veldig stor grad mannsdominert.

Om du ser et klubbmedlem oppfører seg på en måte som gjør et annet klubbmedlem ukomfortabel, sier du da tydelig i fra at slik oppførsel ikke er greit?

Det skeive maktforholdet mellom instruktør og elev, og mellom mer erfarne/eldre klubbmedlemmer og yngre/ferske medlemmer, gir ofte en høyere risiko for seksuell trakassering. Derfor hviler det et ekstra stort ansvar på instruktører og tillitsvalgte, og de mest erfarne i klubben (som kanskje er rollemodeller og forbilder).

Sammen skaper vi et trygt miljø for alle.

Har du blitt utsatt for trakassering eller overgrep?

Si fra!

Vi vet det kan være vanskelig, men det er viktig.

Du kan også la en person du stoler på hjelpe deg å si fra.

Retningslinjer som gjelder for hele den norske idretten

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Har du mistanke?

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
 • Si i fra til styret i klubben
 • Alle har etter loven (Straffeloven §196) plikt til å melde fra til Politiet dersom dette vil hindre nye overgrep.
 • Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med klubben, kan du ta kontakt med NLF direkte eller ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no
 • Se også "Si i fra"-menypunktet på nlf.no