Luftsport / Nyheter / 2024 / Nye områder for luftsport i Oslo og Farris TMA
OsloFarris.png

Nye områder for luftsport i Oslo og Farris TMA

Den 21. mars publiseres det fareområder til bruk for luftsport i Oslo og Farris TMA.

Intensjonen med fareområdene er at disse i fremtiden skal kunne benyttes på samme måte som Luftsportsområdene ble benyttet.

Luftfartstilsynet har imidlertid ikke godkjent avtalene og prosedyrene for å aktivere fareområdene for grupper av flygninger med koordinering via en bakkestasjon. Områdene kan derfor foreløpig ikke aktiveres på samme måte som Luftsportsområdene ble benyttet.

NLF jobber sammen med Avinor Flysikring med å få avtalene godkjent før luftsportssesongen for alvor kommer i gang. Fra og med 21. mars kan imidlertid enkeltflygninger pr. radio få tillatelse til å fly i områdene.