Luftsport / Nyheter / 2024 / Nyttig informasjon om operasjoner på Rygge i sommer
Foto: Lars Brede Grøndahl
Foto: Lars Brede Grøndahl

Nyttig informasjon om operasjoner på Rygge i sommer

Forsvaret / Europa er som kjent inne i krevende tider, og dette vil i en viss grad påvirke vår GA-virksomhet på Rygge. Forsvaret er svært positive, og forsøker å legge til rette i den grad det er mulig. Det er altså ingen problemer med å fly på Rygge, men vi må og skal tilpasse oss den militære daglige driften.

Husk PPR

Om du tenker deg en treningstur til Rygge, så må du alltid søke PPR, og dette senest dagen før aktuell flyging.

Om det er militær aktivitet på ønsket tidspunkt, så vil nok denne bli avslått uten begrunnelse. Da er det mulig å ta en telefon til VingOps, for å høre når det måtte passe med en ny tid.

På NOTAM så står det at T/G ikke er mulig, men dette gjelder kun militære jagerfly - vi i GA-miljøet kan fortsatt fly.

Rullebanen er slitt, og den skal renoveres kommende høst/våren 2025. Forsvaret arbeider for en alternativ løsning for GA -flyging mens dette renoveringsarbeidet pågår. Men dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Åpningstider og fuel

Det er litt begrensede åpningstider å forholde seg til, så sjekk alltid NOTAM. Per nå er lokale åpningstider: Mandag til fredag: kl. 08:00 til kl. 20:00. Enkelte dager er det faktisk åpent til kl. 23:00. Du kan også ringe/sjekke med Tower om når dette er aktuelt. Lørdag og søndag er det i sommerhalvåret åpent fra kl. 10:00 til kl. 14:00.

Det er også mulighet for å tanke 100LL, og gjøres på denne måte: Ring/SMS, til Rolf Utne (90091400) gjerne litt på forhånd, så vil han ordne dette.

Kontaktpersoner

VingOps: 69 238134
Rygge Tower: 69 26 02 78
Daglig leder Rygge Aero Senter, Rolf Utne: 900 91 400