Luftsport / Nyheter / 2024 / Nyttig informasjon til innehavere av motorflysertifikat som driver med sportsflyging
NLF_31856.JPG

Nyttig informasjon til innehavere av motorflysertifikat som driver med sportsflyging

Som innehaver av motorflysertifikat (LAPL, PPL, CPL eller ATPL) med klasserettighet for SEP, kan du etter den nye forsikriften fly mikro- og sportsfly uten sportsflygebevis. Innenfor visse rammer er det også mulig å godskrive flytid gjennomført på mikro- og/eller sportsfly for å forlenge SEP-klasserettighet eller tilfredsstille krav til aktuell erfaring for LAPL(A) etter "12-timersregelen".

Sportsflyging med motorflysertifikat

Forutsetningen for å fly mikro-/sportsfly på motorflysertifikat (LAPL, PPL, CPL eller ATPL) er at du er medlem i en flyklubb som er tilsluttet sportsflyseksjonen (og at du også er medlem i sportsflyseksjonen), at du har gyldige rettigheter (timekrav, etc. er oppfylt), gyldig legeattest og at timene logges adskilt fra timene på andre typer luftfartøy. Kravene i sikkerhetssystemet (Sportsflyhåndboken) må følges.

Mer detaljert informasjon finner du på informasjonssiden for Sportsflyging med motorflysertifikat.

Godskriving av flytid for forlengelse av klasserettighet

Timer som flys på sportsfly kan benyttes til å oppfylle kravene i 12-timer-regelen ved fornyelse/opprettholdelse av SEP for motorflypiloter (LAPL, PPL, CPL eller ATPL). Timen med instruktør kan ikke gjøres på sportsfly.

Alle timer på sportsfly må logges i en separat sportsflyloggbok (timer på motorfly kan ikke logges i samme bok som timer på sportsfly), og du må fremvise denne sammen med din ordinære loggbok ved fornyelse etter 12-timer-regelen.

Mer detaljert informasjon finner du på informasjonssiden for Godskriving av flytid på sportsluftfartøy og mikrolett luftfartøy for å opprettholde rettigheter eller privilegier for motorfly.