Luftsport / Nyheter / 2024 / Oppdatert lovnorm for klubbene
styremøte_bw.jpg

Oppdatert lovnorm for klubbene

Fra 1. januar 2024 er det en rekke endringer i lovnormen som er gjeldende for alle idrettslag.

Det betyr at alle klubbene må sørge for å gjøre nødvendige endringer i sin lovnorm på førstkommende årsmøte.

Viktige generelle endringer

  • Krav til varamedlem til styret er fjernet

For komplett oversikt over endringene, se nif.no.

Forenklet lovnorm er opphørt, og implementert i den ordinære

Prøveordningen med forenklet lovnorm er opphørt, og alle klubber som har benyttet forenklet lovnorm, må nå skifte til ordinær lovnorm.

Forenklingene i den forenklede lovnormen er nå implementert i den vanlige lovnormen, og det er nå en terskelverdi fastsatt av idrettsstyret som er avgjørende.

Per nå er terskelen 100 medlemmer eller kr 300 000 i omsetning.

Dersom klubben er under begge disse tersklene per 31. desember 2023, gjelder følgende:

  • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
  • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
  • Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
  • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
  • Begge kjønn skal være representert i styrer, råd og utvalg

Terskelen kan heves av Idrettsstyret innen utløpet av desember hvert år. Ved heving vil klubbene bli informert.

Styrets ansvar

Styret i hver enkelt klubb er ansvarlig for å sørge for at klubbens lov er i samsvar med den nye lovnormen.

Hva styret har lov til å gjøre, uten årsmøtebehandling, avhenger av hvilken lovnorm som er benyttet fra før, og om klubben er over eller under terskelen.

Veilederen til NIF forklarer godt hva som må gjøres i de ulike tilfellene, og den finner du her.

For mange vil det være nødvendig å gjøre endringer på førstkommende årsmøte. Det er et krav for alle som i dag benytter forenklet lovnorm.