Luftsport / Nyheter / 2024 / Problemer med koblingen mellom KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene
KaBrReg-feilmelding.png

Problemer med koblingen mellom KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene

Det er for tiden problemer med koblingen mellom KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene. Det betyr at alle endringer må gjøres via Altinn.

Derfor må styreendringer, og andre endringer, etter årsmøtet sendes inn via Samordnet registermelding. Husk å legge ved årsmøteprotokollen.

Vet du ikke hva klubbens organisasjonsnummer er? Det finner du i KlubbAdmin, eller ved å søke på brreg.no.

Vi forstår at dette er frustrerende midt i perioden når alt skal oppdateres etter årsmøtet. Saken ligger hos Brønnøysundregistrene, og de har sagt at de ikke får gjort noe før til sommeren.

Husk også å registrere eventuelle endringer i styret i KlubbAdmin!