Luftsport / Nyheter / 2024 / Radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud
Ny RMZ/TMZ, kart fra OpenAIP
Ny RMZ/TMZ, kart fra OpenAIP

Radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Den 1. mai trer forskrift om radio- og transponderpåbud i luftrommet rundt Kjeller og Oslo i kraft. Miljøet som har ønsket dette har blitt lyttet til, samtidig er det gjort viktige unntak for modellfly og hang-, para- og speedglidere.

Luftfartstilsynet oppsummerer forskriftene slik:

Luftfartstilsynet har besluttet å opprette to kombinerte radio- og transponderpåbudssoner i luftrommet over Oslo og Kjeller, benevnt som «Oslo RMZ/TMZ» og «Kjeller RMZ/TMZ», effektivt fra 1. mai 2024. Dette er for å forbedre flysikkerheten i disse områdene på grunn av et sammensatt trafikkbilde og stor trafikktetthet.

Den nye påbudssonen er inndelt i to områder, slik at man fortsatt benytter de samme frekvensene man er vant til for Kjeller og Osloområdet. Forskjellen er at nå er det obligatorisk.

Nye meldepunkter

I forbindelsen med den nye sonen er det også opprettet nye meldepunkter, tillegg til de eksisterende etablerte punktene for Kjeller:

 • Aurevann: 60° 00′ 02″ N 010° 27′ 24″ E
 • Sollihøgda: 59° 57′ 07″ N 010° 22′ 38″ E
 • Tranby: 59° 48′ 42″ N 010° 16′ 03″ E
 • Svelvik: 59° 36′ 49″ N 010° 24′ 33″ E
 • Hølen: 59° 32′ 23″ N 010° 44′ 21″ E
 • Tomter: 59° 39′ 39″ N 010° 59′ 58″ E

Radio- og transponderpåbud

Det blir fra 1. mai påbudt å både ha og bruke både transponder og radio innenfor disse to områdene.

Fartøysjefer som gjennomfører flyging i radio- og transponderpåbudssonen skal opprettholde uavbrutt talekommunikasjonsvakt og om nødvendig etablere toveiskommunikasjon. Frekvens for Oslo traffic er 122.000 MHz, og for Kjeller traffic er frekvensen 119.100 MHz.

Absolutt minimum radiobruk er anrop på gjeldende frekvens ved flyging inn i sonen, der man angir kallesignal, type luftfartøy, posisjon, høyde og intensjoner.

Bruk av meldepunktene er frivillig, men anbefalt.

Unntak

Det er gjort unntak for ubemannede luftfartøy (droner), modellfly og for hang-, para- og speedglidere og andre lignende luftsportaktiviteter.

De nye sonene

Det kan ta litt tid før de nye sonene er tilgjengelig i alt av kart og informasjonsmateriell, oppdatering av AIP kommer for eksempel ikke før etter forskriften har trådt i kraft.

Vertikal utstrekning for begge sonene er fra bakken og opp til overliggende kontrollert luftrom.

Kjeller traffic (119.100)

 • 60° 03′ 00″ N 010° 53′ 00″ E (Nittedal)
 • 59° 54′ 15″ N 010° 53′ 50″ E (Haukåsen)
 • 59° 51′ 00″ N 011° 11′ 00″ E (Midtøy)
 • 59° 54′ 00″ N 011° 18′ 00″ E (Kukollen)
 • 60° 00′ 00″ N 011° 13′ 00″ E (Sørum)

Oslo traffic (122.000)

 • 60° 03′ 00″ N 010° 53′ 00″ E (Nittedal)
 • 60° 00′ 02″ N 010° 27′ 24″ E (Aurevann)
 • 59° 57′ 07″ N 010° 22′ 38″ E (Sollihøgda)
 • 59° 48′ 42″ N 010° 16′ 03″ E (Tranby)
 • 59° 36′ 49″ N 010° 24′ 33″ E (Svelvik)
 • 59° 32′ 23″ N 010° 44′ 21″ E (Hølen)
 • 59° 39′ 39″ N 010° 59′ 58″ E (Tomter)
 • 59° 51′ 00″ N 011° 11′ 00″ E (Midtøy)
 • 59° 54′ 15″ N 010° 53′ 50″ E (Haukåsen)