Luftsport / Nyheter / 2024 / Samling for instruktørkandidater sportsfly
instruktorsamling-sportsly-starmoen-2024.jpg

Samling for instruktørkandidater sportsfly

Nye instruktørkandidater for sportsfly var samlet på Starmoen/Elverum, 11. – 14. april

Sportsflyseksjonens operasjons- og utdanningsutvalg gjennomførte og avholdt en samling på Starmoen med de åtte instruktørkandidatene som de siste månedene har vært igjennom selvstudier knyttet til instruktørutdanningen. Kandidatene kommer fra hele landet, fra Lista i sør, til Kautokeino i nord.

Kandidatene vil returnere til sine lokale klubber og fortsette instruktørtilvenningen der, før oppflyging til instruktør klasse 3 med en av seksjonens seniorkontrollanter.

Klubber som har behov for nye instruktører, og som ser at en har egnede og motiverte kandidater tilgjengelig, kan allerede nå forberede disse på at det vil komme et nytt kurs om et års tid. Men, dette er avhengig av at seksjonen får tilbakemelding på at klubbene har kandidater. Skolesjefene kan melde inn kandidater til seksjonens fagsjef, Ola Tau Hatlestad.

Sportsflyseksjonen ser nytten av å kunne benytte NLFs flotte anlegg på Starmoen til denne type samlinger, og vi vil rette en stor takk til vertskapet ved Kine, for god mat og forpleining.