Luftsport / Nyheter / 2024 / Say Again
Say again.jpg

Say Again

I likhet med fjellvettregel nummer åtte, «vend i tide, det er ingen skam å snu», er det heller ingen skam å si «say again». Ikke vær redd for å bruke «say again» om du er i tvil om noe av innholdet i klareringen som ble gitt.

Om innholdet blir levert for fort, eller klareringen er for kompleks, må du spørre igjen. Vit at dersom du fremstår veldig stødig og selvsikker på radio, blir forventningene fra flygelederen også deretter. Husk at dette går begge veier.

Det er ingen skam å spørre igjen. Når du sier «say again» vil du bli møtt av en imøtekommende flygeleder som er der for å hjelpe deg. Sammen spiller dere på lag for en sikker flyging.

Er du i tvil, er det ingen tvil!

Er du i tvil, er det ingen tvil – «say again». Ved den minste tvil om hva flygelederen ønsker at du skal gjøre, må du spørre igjen for å få det avklart. Er du usikker på hvor du skal takse, ruten du skal fly, hvilken høyde du ble klarert til, eller hva flygelederen mente, må du få situasjonen avklart ved å få klareringen gjentatt eller bekreftet.

Det er viktig at piloten og flygelederen har en så lik situasjonsforståelse som mulig. Adferd som ikke samsvarer med klareringen gitt kan fort bli farlig. Det er derfor viktig å være 100 prosent innforstått med klareringen som er gitt.

Når du sier «say again» vil du bli møtt av en imøtekommende flygeleder som er der for å hjelpe deg. Sammen spiller dere på lag for en sikker utøvelse av flygingen

Husk at også flygeleder kan bruke «say again» dersom hen ikke er helt sikker på hva du sa, da er det viktig at du også er imøtekommende. Det betyr ikke at du er dårlig til å snakke på radio, det betyr bare at flygeleder vil forsikre seg akkurat slik du vil når du selv sier «say again».

Del din erfaring

Opplever du å takse feil, entre rullebane uten klarering eller å fly inn i kontrollert luftrom uten klarering, er det viktig at du deler din erfaring av situasjonen gjennom å rapportere. På den måten kan vi i fellesskap lære, og eventuelt gjøre justeringer for å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden. Eksempler på justeringene kan være å gi kortere klareringer, enklere klareringer, å justere arbeidsflyt eller sjekkliste i cockpit.

Når vi rapporterer, er vi ikke opptatt å fordele skyld – vi er opptatt av å lære. Hvis en flygeleder sier at «jeg rapporterer forholdet» bør responsen være «takk, jeg gjør det samme». Da kan vi skape en felles sikkerhetskultur hvor vi lærer av hverandre og drar arbeidet for sikkerhet i samme retning.