Luftsport / Nyheter / 2024 / Skal 5 kilometersgrensen skrotes? Her er NLFs høringssvar
F3F er en av klassene som kan bli berørt at Luftfartstilsynets forslag. Foto: Espen Torp.
F3F er en av klassene som kan bli berørt at Luftfartstilsynets forslag. Foto: Espen Torp.

Skal 5 kilometersgrensen skrotes? Her er NLFs høringssvar

Luftfartstilsynet vil skrote 5 kilometersgrensen, og at det i hele kontrollsonen rundt lufthavner skal kreve klarering for å fly drone og modellfly. Det betyr trøbbel for modellflyklubbene. NLF svarer derfor Luftfartstilsynet med at Modellflyging i kontrollsoner bør reguleres i Modellflyhåndboka etter de hovedprinsipper som allerede gjelder, slik at aktiviteten i modellflyklubbene kan videreføres som før. Les vårt høringssvar her.

NLFs høringssvar går i korte trekk ut på dette:

  • NLF foreslår at modellflyvirksomhet innenfor kontrollsoner (CTR) reguleres i det godkjente sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka etter de hovedprinsipper som allerede gjelder, slik at aktiviteten i klubbene kan videreføres som før. Dette er i tråd med EU-lovgivers forutsetninger for modellflyging i klubber og organisasjoner.
  • NLF støtter at norsk luftfartsregelverk for ubemannet luftfart skal samsvare med EØS-regelverket, og støtter derfor at den særnorske 5 kilometers-grensen fjernes. Men for å beskytte klubbene har vi foreslått konkrete endringer i Luftfartstilsynets forskriftsutkast.
  • NLF foreslår at AFIS-tjenestens oppgaver i trafikkinformasjonssoner (TIZ) vedrørende modellflyging begrenses til informasjonstjeneste, slik tilfellet er for bemannet luftfart.

Vi takker alle klubbene og gruppene som har hjulpet oss i administrasjonen med informasjon til høringssvaret!