Luftsport / Nyheter / 2024 / Status fra arbeidsgruppen for mangfold og inkludering
mangfold.jpg

Status fra arbeidsgruppen for mangfold og inkludering

NLF har gjennom mange år jobbet for at alle skal føle seg inkludert i luftsporten, men allikevel er luftsport fortsatt mannsdominert. Arbeidsgruppen for mangfold og inkludering er etablert for å forsøke å øke kvinneandelen, og er nå godt i gang med idé- og planleggingsfasen.

Et mål definert i NLF sin utviklings- og handlingsplan 2023-2025 er å øke rekruttering blant kvinner, og at luftsport skal kunne utøves med mål om sikker og profesjonell utøvelse og idrettsglede for alle, uavhengig utøvers kjønn, etnisitet, alder, grad av funksjonshemming og seksuell orientering.

Med bare 18% kvinnelige medlemmer (for flere av seksjonene er tallet langt lavere) har vi en del å gå på. Et godt miljø og kultur skapes der menn og kvinner er likestilt, og der alle føler seg velkomne og blir inkludert. En klubb med god kjønnsbalanse vil fungere mer dynamisk, både sosialt og i utvelgelser til lederverv og styrer.

I arbeidsgruppen har vi begynt å samle inn erfaringer fra medlemmene våre, og vil gjerne høre fra deg om du har innspill til arbeidet vårt. Innspill kan sendes til tf@nlf.no.

Et par av tingene vi jobber med nå er samarbeid med andre interesseorganisasjoner og en plan for hvordan vi skal vise frem at luftsporten er for alle.

 

Arbeidsgruppen består av:

  • Thomas Spengler (Prosjektleder)
  • Mariann Brattland
  • Tom Brien
  • Thomas Fredriksen