Luftsport / Nyheter / 2024 / Laguttak til VM F5J i 2025
Foto: Kjell-Sture Johansen
Foto: Kjell-Sture Johansen

Laguttak til VM F5J i 2025

VM F5J i 2025 arrangeres i Argentina i februar/mars 2025. Fordi mesterskapet arrangeres så tidlig, må laguttak trolig gjøres med kort frist.

I samarbeid med gruppeleder for seilflyklassene forsøker vi å gi størst mulig forutsigbarhet for de aktuelle deltakerne ved at:

  • Laguttaket vil baseres på fullførte stevner i 2024 som er avholdt intil 1 måned før final entry til VM
  • De som er interessert i å delta oppfordres til å melde fra til gruppeleder snarest
  • Du må være forberedt på å binde deg i løpet av kort tid etter uttak

Det er dessverre ikke mulig å fastsette allerede nå hvilke stevner som kan bli tellende, fordi VM-arrangøren og FAI/CIAM ikke har godkjent bulletin for mesterskapet med tilhørende påmeldingsfrister. Slik det ligger an nå så kan FAI tidligst få godkjent VM-bulletin i løpet av sommeren, og da antar vi at påmeldingsfristen til mesterskapet blir i oktober 2024. Men FAI kan også godkjenne en tidligere frist.

Eksempel: Dersom påmeldingsfristen blir satt til 1. oktober, så vil årets norske stevner til og med august telle. Dersom påmeldingsfristen skulle bli satt til 1. september, vil årets stevner til og med juli telle. 

Vi regner med at VM-arrangøren og FAI jobber får avklart påmeldingsfrist så fort som mulig, og vi vil gi beskjed til utøverne så fort fristene er avklart.