NLF / Aktivitet / Hanggliding paragliding / Midnattsol Cup
Hanggliding / Paragliding
Nilsen Trond

Midnattsol Cup

Dato: 
Fredag, 9. juli 2021 - 17:00 to Søndag, 11. juli 2021 - 18:00

I 1977 arrangerte Bodø Hang Glider Klubb den første Midnattsol Cupen. Det ble et legendarisk treff,- ikke bare kom det drageflygere fra de fleste norske klubbene men også fra England, Sverige, Tyskland, Danmark, Australia, New Zealand, California og Hawaii. 

Bodø-klubben, som etterhvert skiftet navn til Bodø Hang- og Paraglider Klubb har fortsatt å arrangere Midnattsol Cup. Med årene har det blitt færre hang glidere og flere paraglidere som har deltatt. 

En liten gruppe har engasjert seg mtp større deltagelse av hang glidere neste sommer. Da skal Bodø Hang- og Paragliderklubb arrangere Odd Johnsen Memorial/Midnattsol Cup 2021 den 9.,10. og 11. juli. Nye og gamle hang glidere er velkommen. Det vil og bli arrangert aktiviteter for de som ikke skal fly selv. Mer informasjon følger.

For påmelding, se link på Facebooksiden til Hanggliderveteranene.

Med vennlig hilsen

Thor Solø
Tommy Planterhaug
Svein Lothe
John Andersen
Jørn Lothe
Jan Morten Schultz