NLF / Aktivitet / Motorfly / Ungdomssamling Konkurranseflyging
Motorfly
67451

Ungdomssamling Konkurranseflyging

Dato: 
Torsdag, 25. mai 2017 - 10:00 to Søndag, 28. mai 2017 - 10:00

I forbindelse med NM i presisjonsflyging på Geiteryggen flyplass ved Skien 27.mai vil det bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere der fokus vil være på konkurranseflyging (ANR/presisjons-/rallyflyging).  Denne samlingen er rettet spesielt mot dere som ønsker å satse videre for å kunne hevde dere i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomssamlingen vil omhandle teoretisk og praktisk undervisning av kompetente folk med god erfaring innenfor ANR, presisjons- og rallyflyging.  Dette vil være en utmerket mulighet til å utvikle konkurranseferdigheter innen sporten.

Samlingen starter torsdag 25. mai (Kr.Himmelfartsdag) og avsluttes med deltagelse i NM lørdag 27.mai (søndag er reservedag).  Både torsdag og fredag blir det teoretisk gjennomgang før vi starter praktisk trening (flyging) på navigasjon og landinger.

Hva samlingen vil inneholde:

  • Teoretisk del om presisjonsflyging; utregning, planlegging, preparering av kart, osv.
  • Praktisk flyging (navigasjon og landinger) med erfaren konkurransepilot.
  • Debrief etter flyturen, observasjoner og gjennomgang av utskrift fra GPS-logger.
  • Sosialt samvær

Hva er inkludert:

Samlingen i seg selv er kostnadsfri for den enkelte. Losji i dobbeltrom med halvpensjon, samt teori og praktisk treningsflyging med erfaren pilot er inkludert.  Lunsj og ekstra flyging utenom programmet må dekkes av deltageren selv.

NM

Lørdag 27.mai vil det bli avholdt NM i presisjonsflyging på Geiteryggen og deltagelse her blir en del av samlingen.  Dette vil gi dere svært god trening og konkurranse-erfaring.  

Påmelding

Ungdommer i aldersgruppen 17-25 år som er innehaver av gyldig PPL-A kan sende inn søknad om deltagelse.  Det er begrenset antall plasser så vær rask, søknadene vil bli vurdert fortløpende.  Påmelding sendes til Kurt Norevik på e-post kurt@norevik.no (evt. Tlf. 98268520) og må inneholde Navn, Flyklubb, fødselsdato, hvilket flysertifikat du har og antall flytimer, samt e-post og tlf.nr.