NLF / Aktivitet / Motorfly / VM i Presisjonsflyging i Tyskland
Motorfly
George Lundberg

VM i Presisjonsflyging i Tyskland

Dato: 
Lørdag, 7. september 2013 (Hele dagen) to Lørdag, 14. september 2013 (Hele dagen)

Verdensmesterskapet i Presisjonsflyging blir avholdt i Bautzen, Tyskland i 2013.