NLF / Ballong / Forlenget forhåndsgodkjenning for ballongflyging i ikke-kontrollert luftrom
Jostein Tangen

Forlenget forhåndsgodkjenning for ballongflyging i ikke-kontrollert luftrom

Eririk Bruset over Stange i august 2019.

Luftfartstilsynet har etablert et restriksjonsområde som gjelder VFR- og skoleflyging i hele Norge. Restriksjonen gjelder også ballongflyging. Norges Luftsportforbund har imidlertid i dag fått forhåndsgodkjenning for ballongflyging i ikke-kontrollert luftrom.

Godkjenningen gjelder alle medlemmer i NLF som per i dag har gyldig ballongførerbevis. I søknaden ble det understreket at det gjaldt ballongflyging i ikke-kontrollert luftrom uten bruk av flyradio.

Om noen ønsker å benytte flyradio, må dette avklares med flygekontrolltjenesten før flyging.

Godkjenningen heter PPR 313 og er gyldig til 15. mai 2020.

Før eventuell flyging anmoder vi om at dere leser NLFs koronavettregler og Ballongseksjonens innspill til NLFs sikkehetskomite, som var utgangspunkt for den teksten som ble del av forbundets samlede koronavettregler.

Vi anmoder om at enhver ballongflyging gjennomføres i henhold til retningslinjene fra FHI, NIF og NLF slik at smitte av koronavirus unngås. 

 

CORONAVETTREGLER, NLF BALLONGSEKSJONEN

Coronavettreglene for ballong er basert på situasjonen og informasjon og råd fra myndigheter ved tidspunktet for utstedelse. Dette er en tid der situasjonen kan endre seg raskt. Det kan komme innsnevringer som gjør disse reglene uaktuelle. Hver og en må selv ta ansvar for å holde seg oppdatert.

  • Følg med, og sjekk for oppdateringer før hver flyging. Dette gjelder ikke bare smittevern, men også evt. restriksjoner i bruk av luftrom m.m. Sjekk bl.a. følgende sider. Også andre sider kan være relevante. Ta ansvar selv!
  • Det kan åpnes opp for ballongflyginger der alle deltakere tilhører samme husstand.
  • Flyg bare i G-luft (ukontrollert luft). Planlegg ekstra godt, og ta ekstra store marginer, slik at du unngår å havne i situasjoner der du kan behøve bruke ressurser fra trafikkledning, og/eller redningstjeneste.
  • Pass på å holde 2 m avstand til tilskuere og publikum.
  • Pass på å holde 2 m avstand ved kontakt med grunneiere og andre som man trenger å ha kontakt med (f.eks. traktorførere ved landing langt fra kjørbar vei.)
  • Hver deltaker skal bruke personlige arbeidshansker. Gjerne så skitne at man spontant husker på å ta de av før man piller seg i ansiktet (munn, nese, øyne). Deretter må man huske å ta de på, før man berører utstyr/materiell.
  • For å redusere risiko for falske alarmer fra publikum: Ekstra god planlegging før valg av startsted, for å redusere risiko å behøve lande i boligstrøk og lignende.

 

NLF ønsker med dette alle en riktig god påske.