NLF / Fallskjerm / Fagseminar 2012
Jan Erik Wang

Fagseminar 2012

Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK
Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK

Fagseminaret ble avholdt i forlengelsen av ledermøtet 25-26 februar.
Grenland fallskjermklubb fikk Veteranenes fallskjermklubbs sikkerhetsdiplom.
Møtet var konstruktivt og diverse presentasjoner finner du under.
Presentasjonene vil bli supplert når SU har fattet endelig vedtak om nye grenser for skjermstørrelser.
Det er lagt ut en oversikt over hva som tillates av skjermstørrelser ift vekt og erfaringsnivåer.
De som er i anskaffelsesfasen av nytt utstyr må se til denne før det kjøpes nytt utstyr, selv om det ev kan komme noen små justeringer innen tirsdag 7 mars!