NLF / Fallskjerm / Fagseminaret 2016
Jan Erik Wang

Fagseminaret 2016

SU gjennomførte fagseminaret 2016  5. til 6. mars 2016, på Quality Hotel 33 i forlengelsen av ledermøtet i F/NLF. Alle klubbene var representert med sine hovedinstruktører eller på forhånd godkjente stedfortredere. Hovedsak var en gjennomgang av observasjonsregistreringssystemet (ORS) som hadde til hensikt å bedre innsikten og kjennskapet til systemet hos hovedinstruktørene, slik at de sammen med SU fikk et større eierskap til systemet. På den måten er de Det nye observasjonsrapporteringssystemet gikk "live" på møtet og de fleste hovedinstruktrene har vært involvert i testineg av beta versjonen på forhånd.  De orienteringene som ble gitt finner dere under.