NLF / Fallskjerm / F/NLFs Materiellhåndbok (MHB)
Knut Lien

F/NLFs Materiellhåndbok (MHB)

Materiellhåndboken (MHB) utgis av Fallskjermseksjonen i Norges luftsportforbund ved Materiellsjef (MSJ).
MHB er et hjelpemiddel for F/NLFs instruktører, materiellkontrollører (MK), materiellforvaltere og andre materiellinteresserte. MHB er et supplement til produsentenes manualer og FAA Parachute Rigger Handbook.

Det rettes en stor takk til de som har bidratt til revisjon av MHB.

Gjeldende MHB er versjon 1 datert 1. mai 2015. For videre arbeid med revisjon vises det til kapittel 1.
Det arbeides fremdeles med kapittel 7 Reserveskjerm og vedlegg 5 Søknadsskjema typegodkjenning. Disse vil bli publisert så snart e de er klare.

Eirik Breen
Materiellsjef