NLF / Fallskjerm / Landslagsansvarlig søkes
Knut Lien

Landslagsansvarlig søkes

LANDSLAGSANSVARLIG SØKES

Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund (F/NLF) søker landslagsansvarlig. Dette er en deltidsstilling og godtgjøres med i snitt 7 timers arbeid pr. uke

Hovedoppgave:

Etter retningslinjer gitt av seksjonsstyret F/NLF administrere det daglige arbeidet ifm. landslagssatsingen.

Ansvarsområder:

 • Administrasjon av landslagene og kontakt med F/NLF
 • Administrasjon av landslagsuttak  
 • Sette opp budsjett i samarbeid med lagene herunder sponsoravtaler 
 • Oppfølging av regnskap opp mot budsjett for alle delprosjekter under idrettssatsingen. Fortløpende budsjettmessig rapportering til Fagsjef og F/NLF styre samt komme med forslag til korreksjoner/justeringer
 • Samarbeide med norske fallskjermklubber om bruk av landslagene og deres deltagere. 
 • Årsrapportering til Olympiatoppen 
 • Stimulering og oppfølging av fysisk trening for utøverne, treningsdagbøker, kosthold osv 
 • Påmelding og planlegging av deltakelse i internasjonal- og nasjonale mesterskap 
 • Kontakt med sponsorer og utarbeidelse av årsrapport til sponsorer 
 • Innstille til konkurransekomiteen F/NLF om grener for landslag 

Beslutninger:

Typiske beslutninger som stillingsinnehaveren selv treffer:   

Beslutninger innenfor budsjett. Fakturaer fremmes til økonomiansvarlige i NLF 

Typiske beslutninger som skal besluttes på høyere nivå: 

Alle beslutninger for landslagene som har, eller kan bli av prinsipiell karakter. 
Uttak av landslagsutøvere og landslag 

Kommunikasjon:

Internt:   

Fagsjef, landslagene, styret F/NLF og andre tillitsvalgte 

Eksternt: 

Medlemsklubber, andre fagseksjoner i NLF, samarbeidende institusjoner, foreninger og
lignende. 

Spesialkompetanse: 
Spesialistfunksjon: Arbeide med årsmøtets beslutning om idrettssatsingen og spesielt koblet
til representasjonslag. 

Krav til utdanning: 

Ønskelig: 

 • 3-årig høyskole eller tilsvarende 
 • NIF trenerkompetanse 
 • Fallskjermkompetanse på I-2 nivå 
 • Erfaring fra konkurransevirksomhet på høyt nivå 
 • Sterk personlighet, motivator og inspirator 
 • Gode IT-kunnskaper, herunder brukererfaring på MS Office pakken 
 • Gode kommunikasjonskunnskaper og egenskaper 
 • Erfaring fra økonomioppfølging. 

Krav til erfaring og personlige egenskaper:

Må ha: 

 • Evne til å treffe tiltak og ta beslutninger som ikke innebærer popularitet i deler av organisasjonen 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Særskilte krav 

Må inneha høy aktelse og respekt hos landslagene og i organisasjonen forøvrig 

Arbeidssted:

Det kan arbeides fra hjemmekontor

Betingelser:

Godtgjørelse etter avtale

Kontaktperson:

Ved spørsmål kontakt Fagsjef Knut Lien, tlf. 97666730 knut.lien@nlf.no

Søknadsfrist:

19.02.2021