NLF / Fallskjerm / Reiseforsikring gjennom NLF
Wang Jan Erik

Reiseforsikring gjennom NLF

Trenger du reiseforsikring for 2020?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter.

NLF har registrert at en del av våre medlemmer velger å reise utenlands for å hoppe uten å ha en reiseforsikring, vi har også registrert at en del medlemmer har hatt reiseforsikringer som ikke dekker våre aktiviteter. Begge deler har gitt noen medlemmer svært ubehagelige og til dels dyre erfaringer.

NLF har derfor forhandlet frem en reiseforsikring som dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter i hele verden. Forsikringen vil kunne kjøpes gjennom Min Idrett på lik linje med øvrige forsikringer NLF formidler, men er selvfølgelig frivillig.

Reiseforsikringen er fremforhandlet som en direkte påbygning til den obligatoriske ulykkesforsikringen.

Siden den obligatoriske ulykkesforsikringen gir utbetaling ved dødsfall eller invaliditet så gir reiseforsikringen ikke slik utbetaling. Ut over det er den en normal reiseforsikring. Skulle man omkomme eller få en invaliditetsgrad for eksempel som følge av en bilulykke på reise, så gis det men- eller dødsfallserstatning som en vanlig reiseforsikring. En slik ulykke vil ikke være dekket av den obligatoriske ulykkesforsikringen, da den kun dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter. Reiseforsikringen er derfor som nevnt, utformet som et komplement til den obligatoriske ulykkesforsikringen.
Om du er medlem f.eks. av både Fallskjermseksjonen og HPS, så behøver du selvsagt kun 1 reiseforsikring, samme reiseforsikring kompletterer den obligatoriske ulykkesforsikringen i begge seksjoner uavhengig av hva du utøver på reisen, dette gjelder alle seksjoner i NLF.

Den vil bli tilbudt som en reiseforsikring for enkeltperson eller for familie.

Litt av dekningen:

  • Den gjelder for reiser inntil 90 dager
  • Man kan få erstattet tapt reisegods med inntil Kr 100 000,- (Max Kr 40 000,- for enkeltgjenstand – En fallskjermrigg = en enkeltgjenstand)
  • Den dekker leteaksjoner (Search & Rescue/SAR) med inntil Kr 200 000,-
  • Ubegrenset sum for medisinske utgifter
  • Ubegrenset sum for hjemtransport
  • Ubegrenset for egenandel ved skade på leiebil

Totalpris for enkeltperson er Kr 1 149,- og for familie Kr 1 998,-
Totalpris for perioden 1.juli til 31.desember for enkeltperson  er Kr 690,- og for familie Kr 1 200,-

Fulle vilkår vil bli å finne på NLF.NO.

Reiseforsikringen blir tilgjengelig for alle i Min Idrett uke 51/2019 og er gyldig fra og med 1/1/2020 - eller den dag den betales om man kjøper den etter 1/1/2020 – OBS! Som alltid må en reiseforsikring være kjøpt før reisen starter for å være gyldig. Du kan altså ikke kjøpe den mens du er på reise for å få dekning.

Skal du ut å reise i 2019 og vil aktivere en reiseforsikring for årets siste dager, så ta kontakt med oss da det i år vil være mulig å kjøpe denne også for det gjenstående av 2019 om man skal starte sin reise i desember. Men OBS - den forutsetter at man kjøper helårs for 2020, utvidelsen for å gjelde 2019 kan ikke kjøpes for enkeltreise i 2019 - kun om man blir med på ordningen for 2020.

Forsikringen vil vises i Europeiske sin app når aktivert.

Under ligger en sammenligning av forsikring kjøpt direkte hos IF/Europeiske og tilbudet gjennom NLF