NLF / Fallskjerm / Sikkerhets- og utdanningskomiteen
Knut Lien

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen
SU består av:
Harald Kvande (Leder)
Anders Mæland (Materiellsjef)
Tommy Botten Jensen (Medlem og hovedansvarlig skjermflyging)
Anna Fasting (Medlem)
Kristian Moxnes (Medlem)

Materiellkomiteen
Anders Mæland (MSJ)
Tore Helgedagsrud (Medlem)

Henvendelser til SU sendes: knut.lien@nlf.no
Henvendelser til materiellkommiteen sendes: knut.lien@nlf.no med kopi til andersmael@gmail.com

Nedenfor finner du lenker til dokumenter/publikasjoner/rapportering:
 
SU PLAN 2022
F/NLF Håndbok
F/NLFs Materiellhåndbok
Kompendier rett fra nett
Bulletiner
Serviceordre
Servicebulletiner
Møtereferater

Godkjenning sikkerhetssystem med vilkår
I1-oppgaver 2021
Handlingsinstruks ved ulykker (PDF)
Handlingsinstruks ved ulykker (word)
Handlingsplan ved ulykker

Granskningskommisjon
 

Aktivitet
Kvartalsvis aktivitetsrapportering på internett 
Aktivitetstall per klubb per kvartal
Observasjonsrapportering
Mal for utarbeidelse av HIs plan [MS Word]

Kurs / For instruktører
Påmelding til sentralekurs
A-lisenskurs (flyttet til nlf.readin.no)
Materiellkurs til B-lisens (flyttet til nlf.readin.no)
Brettkurs
Godkjenne fallskjermfornyelser
Godkjenne fallskjermfornyelser i ekurs.nif.no
Fornye egen lisens når man også er instruktør

Fagseminar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 
2016
2018
2019
2020
2021
2022