NLF / Fallskjerm / Sikkerhets- og utdanningskomiteen
Knut Lien

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen
SU består av:
Harald Kvande (Leder)
Anders Mæland (Materiellsjef)
Tommy Botten Jensen (Medlem og hovedansvarlig skjermflyging)
Anna Fasting (Medlem)
Kristian Moxnes (Medlem)

Materiellkomiteen
Anders Mæland (MSJ)
Tore Helgedagsrud (Medlem)

Henvendelser til SU sendes: knut.lien@nlf.no
Henvendelser til materiellkommiteen sendes: knut.lien@nlf.no med kopi til andersmael@gmail.com

Nedenfor finner du lenker til dokumenter/publikasjoner/rapportering:

SU PLAN 2023
SU PLAN 2022
F/NLF Håndbok
F/NLFs Materiellhåndbok
Kompendier rett fra nett
Bulletiner
Serviceordre
Servicebulletiner
Møtereferater

Godkjenning sikkerhetssystem med vilkår
I1-oppgaver 2021
Handlingsinstruks ved ulykker (PDF)
Handlingsinstruks ved ulykker (word)
Handlingsplan ved ulykker

Granskningskommisjon
 

Aktivitet
Kvartalsvis aktivitetsrapportering på internett 
Observasjonsrapportering
Mal for utarbeidelse av HIs plan [MS Word]

Kurs / For instruktører
Påmelding til sentralekurs
A-lisenskurs (flyttet til nlf.readin.no)
Materiellkurs til B-lisens (flyttet til nlf.readin.no)
Brettkurs
Godkjenne fallskjermfornyelser
Godkjenne fallskjermfornyelser i ekurs.nif.no
Fornye egen lisens når man også er instruktør

Fagseminar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 
2016
2018
2019
2020
2021
2022