NLF / Fallskjerm / Skjemaer
Knut Lien

Skjemaer

Følgende skjemaer ligger nedefor som vedlegg og kan lastes ned:

Utstedelses- og fornyelsesskjema som tidligere ble benyttet for kurselever utgår, dette er erstattet av ekurs "Fallskjerm utstedelse elevbevis AFF" og "Fallskjerm utstedelse elevbevis line"

Registreringsskjema tandem 2022. Skal signeres og lagres i klubben inneværende år og fungerer som egenmelding helse. Merk at forsikringbeviset ikke er koblet til registreringsskjemaet. Pga Brexit er det nå for omfavnende og finnes her: 

Kollektivt forsikringsbevis 2022. NB! Tilmeldingsskjemaet er utgått da dette gjøres elektronisk i Min Idrett for den enkelte.

Tandemrapportering: Bruk Min idrett Klubbadmin