NLF / Fallskjerm / Skjemaer
Knut Lien

Skjemaer

Følgende skjemaer ligger nedefor som vedlegg og kan lastes ned:

Utstedelses- og fornyelsesskjema som tidligere ble benyttet for kurselever utgår, dette er erstattet av ekurs "Fallskjerm utstedelse elevbevis AFF 2021" og "Fallskjerm utstedelse elevbevis line 2021"

Registreringsskjema tandem 2021. Skal signeres og lagres i klubben inneværende år og fungerer som egenmelding helse. Merk at forsikringbeviset ikke er koblet til registreringsskjemaet. Pga Brexit er det nå for omfavnende og finnes her: 

Kollektivt forsikringsbevis 2021. NB! Tilmeldingsskjemaet er utgått da dette gjøres elektronisk i Min Idrett for den enkelte.
Legeskjema komplett
Informasjon til fastleger ifm legesjekk for fallskjermhoppere
Kontrollskjema hovedkontroll

Reise- og refusjonsskjema 2018

Kurs - og tandemrapportering: Bruk Min idrett Klubbadmin og Idrettskurs i Min idrett.