NLF / Forbund / Antidoping webinar 2020
Jon Gunnar Wold

Antidoping webinar 2020

Antidoping Norge (ADNO) har satt opp en ny rekke med webinarer for trenere og støttepersonell, og også ett som utøvere kan være med på.  Alle webinarene er gratis.

1. Antidoping 101 – Hva bør trenere vite?

ADNO gjentar webinaret som ble avholdt i april, og setter opp to nye datoer. Foredraget passer for ALLE trenere i idretten, og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Foredraget varer ca. 30 minutter, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

Datoer og påmelding:

2. Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere? Dette skal vi forsøke å gi svar på i dette webinaret, som passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten.

Datoer og påmelding:

3. Kosttilskudd – en risiko for doping?

Kan man risikere en positiv dopingprøve hvis man bruker kosttilskudd? Finnes det produkter som er trygge å bruke? Og trenger man kosttilskudd for å lykkes i idretten? Vi har med oss Caroline og Isabel fra Myrens Ernæring, som skal hjelpe oss med å belyse dette temaet. Webinaret passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten, og er også åpent for utøvere. Dette foredraget har en varighet på 45-60min.

Datoer og påmelding: