NLF / Forbund / Arbeidet for å videreutvikle PFLY-ordningen er i gang
Torkell

Arbeidet for å videreutvikle PFLY-ordningen er i gang

Avinors Eigil Ulvin Olsen, konsernsjef Dag Falk-Petersen og NLFs John Eirik Laupsa fikk PFLY-ordningen på plass i 2014. Nå er videreutvikling av ordningen i gang. Foto: Flynytt / Lars Brede Grøndahl
Innehavere av PFLY-kort for Avinors lufthavner får trolig drahjelp av helsevesenet, slik at det i framtiden kan åpnes for at kortene gir passeringsmuligheter inn og ut av lufthavnene. Første prioritet i utviklingsarbeidet er imidlertid å få mikroflygere og andre innehavere av nasjonale flygebevis med i ordningen.
 
Både NLF og Avinor har i lengre tid hatt en intensjon om å få videreutviklet ordningen med PFLY-kort som siden 2014 har gjort det mulig for allmennflygere å bruke brorparten av Avinors flyplasser utenom åpningstid. Det er særlig to forhold ved dagens ordning som NLF ønsker forbedret: For det første er det vesentlig for NLF at luftsportsutøvere som ikke er innehavere av myndighetsutstedte sertifikater, men kun NLF-utstede lisenser (eksempelvis mikroflybevis), også skal kunne benytte ordningen. For det andre har PFLY-kortinnehavere et sterkt ønske om mulighet for inn- og utpassering på lufthavnene, slik at man kan benytte plassene til mer enn primært landingstrening. Tilreisende PFLY-innehavere kommer nemlig i dag ikke ut og inn av Avinors porter og må enten være medlem i plassens lokale klubb eller ha nøkkelkort (multisite ID-kort) i tillegg. 
 

Det ble i dag avholdt et godt møte hos Avinor, hvor blant andre NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa var tilstede. Her signaliserte NLF at de ønsker at tilgangen til PFLY-kort for mikroflygere og andre med nasjonale flygebevis prioritetres, siden de nå er utenfor ordningen. Arbeidet som har stått på vent en stund tas nå opp igjen, og utgangspunktet er den "GAP-analysen" NLF Mikroflyseksjonen utarbeidet for halvannet år siden. Analysen identifiserer hvilke "hull" som må dekkes i mikroflygernes opplæring, herunder radiotelefonisertifikat, for at slike flygebevisinnehavere skal kunne søke om PFLY-kort. 

Laupsa ble i samme møte orientert om at Avinor og helsevesenet er helt i avslutningen av arbeidet med en ordning som legger til rette for at ambulansehelikopter skal kunne benytte utvalgte lufthavner utenfor åpningstid. Denne aktiviteten vil nødvendigvis kreve at portene kan åpnes, og Avinor vil bruke erfaringen fra denne ordningen i vurdering og videreutvikling av PFLY-ordningen med tanke på porttilgang. Avinor er imidlertid tydelig på at ordningen med helsevesenet må være på plass, og det må høstes erfaringer fra både denne og PFLY-ordningen før passeringsspørsmålet kommer til en løsning.

– Når det gjelder tilgang for mikroflygere, vil vi som nevnt prioritere dette, så her har vi ambisjon om en løsning for flysesongen 2017, sier John Eirik Laupsa.