NLF / Forbund / Bøker for alle flyinteresserte
Jon Gunnar Wold

Bøker for alle flyinteresserte

Den store motorflyboken ble lansert rett før jul i 2019, og den er nå solgt i stort antall, både som e-bok og i papirutgave. Om du ønsker å bestille kan du følge anvisningen her.  

Den store sportsflyboken ble lansert i 2022 og er tilgjengelig elektronisk på Apple Books og Allvit, mens den trykte utgaven er på lager hos NLF i Oslo. Sportsflyboken har tilsvarende omfang som motorflyboken, det vil si om lag 700 sider og 400 illustrasjoner. Alle som registreres som innhavere av boken vil også uten tillegg i prisen få elektronisk tilgang til ni fagdelte studiemoduler på NLFs Training Management System. Disse er laget som støtte for selvstudium og klasseromsundervisning.

Den store seilflyboken ble lansert i 2021 og er tilgjengelig elektronisk på Apple Books, Allvit og Kobo, mens den trykte utgaven er på lager hos NLF i Oslo. De tre digitale utgavene har litt ulik funksjonalitet. Ønsker du mulighet til å legge til notater og understreke tekst mv., trenger du utgaven på Allvit. Kobo-utgaven har kun svært begrenset funksjonalitet.   

Opplegget for å kjøpe begge bøker blir for øvrig helt likt som for motorflyboken
 
Du bestiller motor- eller sportsflybok ved å vippse kr. 1.790,– (alternativt kr. 1.940,– om du ønsker bok tilsendt) til vippskonto 95364 (Norges Luftsportforbund – medlemservice). Du bestiller seilflybok ved å vippse kr. 1.590,– (alternativ kr. 1.740,– om du ønsker boken tilsendt). I tillegg til type bok ( motor/seil/sport) skriv også postadresse som boken skal sendes til.