NLF / Forbund / David Monks (53) fra Storbritannia er valgt til ny FAI-president
Jon Gunnar Wold

David Monks (53) fra Storbritannia er valgt til ny FAI-president

Den 114. General Conference i vårt internasjonale forbund, Fédération Aéronautique Internationale (FAI), ble avholdt digitalt i dagene 2. – 5. desember. Norges delegat denne gangen var luftsportspresident Asle Sudbø mens generalsekretær John Eirik Laupsa deltok som observatør.

Dette er første gangen konferansen avholdes digitalt. Deltakernasjonene hadde derfor denne gangen ingen kostnader til reise og opphold, noe som gjorde meget positivt utslag på antall deltakere totalt og ikke minst antall nasjoner som deltok. 170 deltakere fra 57 nasjoner deltok.

Å avholde et så stort møte på digital plattform og med deltakere fra hele verden er utfordrende, men totalt sett må vi konkludere med at det fungerte ganske bra. Det er krevende å lede en slikt møte, men begge de to norske deltakerne syntes den avgåtte presidenten, Robert Henderson, gjorde en utmerket jobb som møteleder. Dessverre er det enkelte som ikke evner å holde seg til god møteskikk og det kom noen uttalelser som ikke er en slik konferanse verdig. Også dette håndterte Henderson på en utmerket måte. Komplett referat (minutes) fra GC kommer etter hvert på FAIs hjemmesider, https://www.fai.org/

Da Henderson allerede i sitt åpningsinnlegg gjorde det klart at han nå hadde bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg som president, var David Monks fra Storbritannia eneste kjente presidentkandidat. Det ble heller ikke fremmet andre kandidater da valget skulle gjennomføres, og Monks ble enstemmig valgt til president for to år (2020 – 2022).

Det skulle også velges seks medlemmer til styret (Excecutive Board). I tiden frem mot konferansen var det ikke mindre enn 16 kandidater til de seks plassene som skulle velges. Da kandidatene skulle få presentere seg på konferansen var antall kandidater redusert til ti. Av disse var to fra Norden, én fra Island og én fra Finland. Det måtte flere stemmeomganger til for å få valgt de seks styremedlemmene. Dessverre endte finske Petteri Tarma på «7. plass» og kom derved ikke inn i styret. De som ble valg inn i styret og skal lede organisasjonen sammen med president David Monks og generalsekretær Markus Haggeney de neste to årene er:

  • Agust Gudmundsson, Island (gjenvalgt)
  • Pankul Mathur, India
  • Eric Mozer, USA
  • Patrick Naegli, Storbritannia
  • Marina Vigorito, Italia (gjenvalgt)
  • Graeme Windsor, Australia