NLF / Forbund / Husk fristen 15. august for momskompensasjonssøknader
Laupsa John Eirik

Husk fristen 15. august for momskompensasjonssøknader

Husk søknadsfristen på 15. august for momskompensasjonssøknader. Vi henviser til Norges Idrettsforbund sin temaside om ordningen.

Link til Norges Idrettsforbunds temaside om momskompensasjon.

Eventuelle spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no