NLF / Forbund / Luftromsrestriksjoner for sivil luftfart og droner under Joint Viking
Jon Gunnar Wold

Luftromsrestriksjoner for sivil luftfart og droner under Joint Viking

Under øvelse Joint Viking mellom 6. – 17. mars 2023 vil store deler av Nord-Norge og Trøndelag være underlagt restriksjoner for sivil flyging. Dette inkluderer også sivil droneflyging, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Kart over områdene hvor restriksjoner gjelder, finnes i AIP AIRAC SUP 01/23

Klubber som er berørt av restriksjonene kan søke om dispensasjon pr. e-post til Forsvaret. Her finner du informasjon om hvordan du søker dispensasjon.

Informasjonsside om Joint Viking hos Luftfartstilsynet