NLF / Forbund / Luftsportstinget 2021 blir utsatt til oktober
Laupsa John Eirik

Luftsportstinget 2021 blir utsatt til oktober

Luftsportstyret vedtok på sitt møte mandag 4. januar at seksjonsmøter og luftsportstinget skal utsettes til oktober. Opprinnelig plan var å avholde fysiske møter på Gardermoen i dagene 19. - 21. mars. Dette er nå utsatt og målsettingen er å avholde fysiske møter på Gardermoen i dagene 15. - 17. oktober. Det planlegges da med møter for styrer samt komitéer og utvalg på fredag kveld, seksjonsmøter og luftsportsting på lørdag. Søndagen er satt av til fagmøter. Luftsportstyret vil tidlig i august avgjøre om det skal avholdes fysiske møter i oktober. Dersom koronasituasjonen på det tidspunktet ikke tilsier at vi går videre med å arrangere fysiske møter, blir det bestemt digitale møter fordelt over flere dager, 17. - 21. oktober.