NLF / Forbund / Luftsportstinget og seksjonsmøter 2017 -Alle protokoller, NLFs oppdaterte lov samt forbundets utviklings- og handlingsplan med budsjett er lagt ut
Jon Gunnar Wold

Luftsportstinget og seksjonsmøter 2017 -Alle protokoller, NLFs oppdaterte lov samt forbundets utviklings- og handlingsplan med budsjett er lagt ut

Formell innkalling ble sendt på e-post til klubbene mandag 30. januar 2017. Påmeldingsfristen var fredag 10. mars. Link til påmelding samt praktisk informasjon ble utsendt fra NLF til klubbenes kontaktperson pr. e-post den 15. februar. Mottok ikke klubben din denne informasjonen, tar du kontakt med den respektive fagkontakt for din seksjon så snart som mulig pr. e-post. 

Saksdokumenter

Saksdokumenter til seksjonsmøter og Luftsportstinget finner du nedenfor. I tillegg til saksdokumenter til de respektive seksjonsmøter, så finner du også saksdokumentene til Luftsportstinget:

  • Luftsportstinget 2017
  • Lovendringsforslag
  • Utviklings- og handlingsplan, samt budsjett 2017 – 2019
  • NLFs årsrapport 2015 og 2016

Vi oppfordrer samtlige representanter og observatører om å laste ned alle fem dokumentene (de fire nevnt ovenfor, samt saksdokumenten for din seksjon) og ha disse er tilgjengelig under møtene. Det vil bli lagt opp til at det er tilstrekkelig med skjøteledninger tilgjengelig, for de som trenger det. Vi gjør oppmerksom på at dokumentene ikke vil bli sendt representantene som papirutgave. Det forutsettes at representantene selv medbringer dokumentene elektronisk.

Årsrapport 2015 - 2016: Lenke til høyoppløst versjon (38,5 Mb)

Seksjonsmøte modellfly - ny tid

Seksjonsmøte modellfly vil starte til ny tid kl 09:30 (ikke 10:00). Dersom det er deltakere på modellflys seksjonsmøte som ikke kan stille før kl 10:00, vil evt. vedtakssaker utsettes til kl 10.