NLF / Forbund / Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene
Arne Mathisen

Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

Fem av NLFs klubber får tilbake mer enn 100.000 kroner. På topp finner vi Voss Fallskjermklubb som får hele kr 254.736 i kompensasjon, fulgt av Oslo Fallskjermklubb (kr 202.675), Nedre Romerike Flyklubb (kr 157.541), Tønsberg Fallskjermklubb (kr144.360) og Sola Flyklubb (kr 104.416).Gjennomsnittet for de 76 NLF klubbene var på nær kr 30.000,-.

Dette er hyggelige penger å få inn i en slunken klubbkasse på slutten av året. Bare synd at ikke flere klubber benytter seg av denne muligheten. Av NLFs 240 klubber er det "bare" 76 klubber som har søkt om kompensasjon.

Alle klubber hadde mulighet til å søke i tidsrommet juni - juli i år. NIF har lagt opp til en svært enkel søknad via en web-basert løsning. Klubbene skal kun legge inn ett tall - de totale driftskostnadene det foregående året. Klubber som ikke søkte i år - bør være oppmerksom på neste søknadsrunde.

Ut fra en lang liste med tusenvis av klubber har NLF plukket ut de klubbene som er tilsluttet NLF. Se vedlegget nederst på siden. NLF tar forbehold om vi har fått med oss alle. Dersom dere er sikker på at deres klubb har søkt, men ikke er med på listen, kan dere også sjekke listen som ligger på NIFs web-sider

VedleggStørrelse
PDF icon Momskompenasjon klubber tilsluttet NLF54.62 KB