NLF / Forbund / NLF har gitt innspill til utvalget som skal vurdere fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, Gardermoen
Laupsa John Eirik

NLF har gitt innspill til utvalget som skal vurdere fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, Gardermoen

Foto: Avinor AS / Oslo Lufthavn

Norges Luftsportforbund (NLF) argumenter for at utvalget ser utredningen av behovet for tredje rullebane i sammenheng med behov for å finne en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2022 et uavhengig utvalg som skal vurdere behovet for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen. Utvalgets hovedformål er å frembringe et grunnlag som setter regjeringen i stand til å avgjøre om det er behov for en tredje rullebane. Utvalget skal videre foreta en vurdering av hvilken rolle de ikke-statlige lufthavnene i det sentrale Østlandsområdet (Rygge og Torp) bør spille.

NLF sendte 2. mai et innspill til det uavhengige utvalget. I innspillet peker NLF på at forutsetningen i stortingsvedtaket for utbyggingen av Oslo lufthavn, Gardermoen på starten av 1990-tallet var at det skulle etableres en egen flyplass for småflyaktiviteten i Oslo-området. NLF viser også til at en tredje rullebane dedikert til småflytrafikk ved hovedflyplassen ikke er en ny idé. Konkret viser NLF til at Samferdselsdepartementet i juni 1970 fikk overlevert en innstilling om flyplasser i Oslo-området, der en rullebane for småfly er tegnet inn.

– Oslo lufthavn Gardermoen er i dag den eneste statlige flyplassen i Oslo-området som er lagt til rette for sivil trafikk og som er innen akseptabel reiseavstand fra hovedstaden. Videre ble deler av de statlige midlene som ble satt av i 1992 benyttet på oppgraderinger på nettopp Gardermoen for tilrettelegging for tyngre allmennflytrafikk og instrumenttrafikk. NLF mener at flyplassen igjen kan spille en sentral rolle for småflymiljøet, skriver NLF i innspillet.

I innspillet peker NLF på at regjeringen har fått i oppdrag av Stortinget å realisere en løsning for småflytrafikken i Oslo-området når Forsvaret planlegger å legge ned sin drift ved Kjeller flyplass, og at det har vist seg krevende å finne et fullgodt alternativ til en permanent løsning selv etter flere utredninger.

– Vurderingen av behovet for en tredje rullebane på Gardermoen må ses i sammenheng med realiseringen av en permanent løsning for småflyaktivitet i Oslo-området. Spesielt relevant er dette fordi utvalget skal se behovet for en tredje rullebane i sammenheng med utnyttelsen av Rygge og Torp. Vi mener førstnevnte kan spille en vesentlig rolle i en permanent løsning i Oslo-området, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF. 

Forbundet viser også i sitt innspill til hvordan danskene har løst utfordringen med å kombinere kommersiell rutetrafikk og småflyvirksomhet, der driften av Roskilde lufthavn, som er dedikert til allmennflybevegelser, er lagt til driveren av Kastrup. Avslutningsvis nevner NLF at Norge er folkerettslig forpliktet etter Chicago-konvensjonen til å ta imot ikke-kommersielle allmennflybevegelser (innenfor rammene av tidslukesystemet) på Oslo lufthavn Gardermoen.