NLF / Forbund / Åpent møte på Teams om fremtiden for flytekniske tjenester i NLF
Laupsa John Eirik

Åpent møte på Teams om fremtiden for flytekniske tjenester i NLF

Da det i 2007/2008 ble kjent at Part M skulle innføres for alle sertifiserte luftfartøy så NLF ikke noe annet alternativ enn å få etablert en egen CAMO-organisasjon. Denne kom i drift i 2009.

Fra oppstarten og frem til nå har det skjedd store endringer på regelverksfronten, og mye har blitt enklere og nye muligheter har åpnet seg. Det som i vår organisasjon opprinnelig var en CAMO ( Continuing Airworhiness Management Organisation) har de siste årene blitt endret til en CAO (Combined Airwortiness Organisation). Endringen er som følge av innføringen av Part ML, en endring som har gitt større fleksibilitet og alternative løsninger.

 

I motsetning til den situasjonen vi hadde for om lag 15 år siden da vi ikke så noe alternativ til å etablere en CAMO innen egen organisasjon er nå situasjonen mer åpen.  

 

Om et års tid velger vår nåværende leder for CAO-virksomheten, Einar Bjørnebekk, å avslutte arbeidsforholdet i NLF. Primært vil Einar nyte pensjonstilværelsen, men kommer også til å fortsette noe med flyteknisk arbeid i egen regi.

 

Vi inviterer nå alle dere som er eiere av fly som er tilknyttet NLF CAO til en kombinert orienterings- og idémøte om fremtidige løsninger/alternativer.

 

Det er primært dere som i dag har fly som er innmeldt i CAOen vi henvender oss til, men dette skal være et helt åpent møte hvor alle interesserte kan logge seg på. Hvor lang tid dette møtet vil ta kommer helt an på deltagernes engasjement. Vi tar høyde for at møtet kan vare i to timer og setter opp et Teams-møte fra kl. 19.00 – 21.00. Lenke til møtet er her: