NLF / Forbund / Rapport om småflyvirksomheten i Oslo-området
Santiago Amengual

Rapport om småflyvirksomheten i Oslo-området

Foto: Torkell Sætervadet

Avinor har utredet ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. NLF er fornøyd med at rapporten konkluderer med at mulighetsrommet må omfatte andre alternativer enn Rygge, Rakkestad og Jarlsberg, og at det vises fornyet interesse for Kjeller og Krokstad. 

– Rapporten konkluderer med at det ikke er noen konklusjon. Det er beklagelig når saken om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området har vært på bordet til Samferdselsdepartementet i nærmere 30 år. Når det er sagt, er det positivt at rapporten konkluderer med at mulighetsrommet må utvides. Nå må departementet undersøke nærmere hvilken rolle Kjeller kan spille i en permanent løsning etter 2025, samt hva man kan få til på Eggemoen ved Hønefoss og Krokstad i Lillestrøm kommune, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet presenterte Avinor i februar rapporten med ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. I småflymiljøet har det vært spenning knyttet til rapporten som opprinnelig handlet om å utrede en permanent løsning begrenset til Rygge, eller Rygge i kombinasjon med Rakkestad og/eller Jarlsberg. Den viktigste anbefalingen i rapporten er at Samferdselsdepartementet bør utvide mulighetsrommet med alternative løsninger som alene, eller som del av en helhet, kan bli permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området.

– Rapporten gir ikke en entydig anbefaling, men den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med småflyplassaken, uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra departementet.

I pressemeldingen fremgår det også at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026. Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass, der småflymiljøet har tilhold i dag, skulle stenge innen utløpet av 2023. På grunn av Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet Forsvaret å vente.

I tillegg til vurderingen av Rygge, ser rapporten inn i mulighetsrommet på Rakkestad og Jarlsberg. Det er verdt å merke seg at det vil koste minst 90 millioner kroner å utvide kapasitet på Rakkestad med 25 småfly. For Jarlsberg peker rapporten på problematikk omkring luftromskapasitet, da flyplassen ligger innenfor kontrollsonen for Sandefjord Lufthavn Torp.

– Jarlsberg og Rakkestad er viktige flyplasser, men er uakseptable for å inngå i en permanent løsning for Oslo-området. Den viktigste årsaken er reisetiden fra hovedstaden, enten det er med bil eller kollektivtransport. Rapporten peker også på at det vil koste dyrt å legge til rette for flere fly på Rakkestad og at det er begrensninger i luftromskapasiteten på Jarlsberg, sier Laupsa.

– Vi er derfor glade for at rapporten anbefaler at man på nytt ser på alternativer nærmere Oslo – ikke minst mulighetene i Lillestrøm med Kjeller og/eller Krokstad. 

Når det gjelder Rygge konkluderer rapporten med at flyplassen ikke kan være del av en permanent løsning for småflyvirksomheten i Oslo-området, grunnet at «Forsvarets oppdrag og Rygge sin rolle i spekteret fred, krise og krig er ikke forenlig med økt sivil småflyaktivitet».

– Det er skuffende at rapporten konkluderer med at Rygge flyplass ikke kan inngå i en fremtidig permanent løsning på grunn av Forsvarets behov. Rygge er blant annet helt sentral for landingstrening. Rygge er en statlig flyplass der det i dag er aktivitet med småfly. Ifølge Forsvaret selv kan flyplassen åpnes opp for sivil kommersiell rutetrafikk dersom det blir et marked for det. Da er det merkelig at ikke det er rom for småflyene, spesielt ettersom staten fant plass til disse i konsesjonsvedtaket fra 2014. Dessuten er det investert millioner av statlige kroner gjennom den såkalte Fornebupotten i dagens GA-plattform, sier Laupsa.