NLF / Forbund / Ren utøver og FAI sportslisens
Jon Gunnar Wold

Ren utøver og FAI sportslisens

Fra og med 2017 skal alle NLFs medlemmer som har FAI sportslisens, eller søker om fornyelse eller utstedelse av FAI sportslisens, ha gjennomgått Antidoping Norges e-læringsprogram Ren utøver. 

Søkeren er også forpliktet til å sette seg inn i reglene hva "Sporting Code" for FAI innebærer.  På FAI sin hjemmeside finner du relevante dokumenter.

Når du skal fornye eller søke om utstedelse krysser du av på søknadsskjemaet for at du har gjennomført Ren utøver-kurset. FAI Sportlisens fornyes/utstedes sammen med dine øvrige lisenser. Skjema for de respektive seksjoner finner du her:

Utfylt skjema sendes medlemsservice pr. post eller e-post.