NLF / Forbund / Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2019 - Protokoller og saksdokumenter
Jon Gunnar Wold

Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2019 - Protokoller og saksdokumenter

Seksjonsmøter i alle de syv NLF-seksjonene og Luftsportstinget 2019 ble avholdt på Sola i helgen 5. - 7. april. Det ble et svært vellykket arrangement.  Alle de signerte protokollene fra seksjonsmøtene og luftsportstinget er lagt ut på hjemmesiden. Forbundets utviklings- og handlingsplan med budsjett for årene 2019 - 2021 er oppdatert i h.h.t. vedtak på luftsportstinget og lagt ut. NLFs oppdaterte lov, slik den ble vedtatt på tinget, er først gyldig etter at Norges Idrettsforbund har godkjent endringene. Så snart godkjenningen er på plass legges også den oppdaterte loven ut. Inntil videre er Norges Luftsportforbunds lov slik den ble vedtatt på tinget i 2017.

Årsrapporten i høy oppløsning optimalisert for skjerm finner du her (PDF - 30 MB) 
(korrigert for en mindre feil 10. april 2019)
I denne filen kan du navigere i innholdet ved å trykke på sidetallet i innholdsfortegnelsen på s. 3.

------------------------------------------------- 

Innkalling til seksjonsmøter og luftsportsting i 2019

Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Program

Lørdag 6. april

09:00  Seksjonsmøter i alle seksjoner 
15:00  Luftsportstinget settes
20:00  Festmiddag

Søndag 7. april

Fagmøter i seksjonene

For de som ikke er i fagmøter søndag, tilbys følgende program:
-Informasjon om lederutviklingsprogram i NLF
-Informasjon om «Klubbpakka»
-Idrettens administrative systemer, Min Idrett og KlubbAdmin.
-Lunsj
-Besøk på Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Representasjon til seksjonsmøtene

Vedlagt ligger filer med klubbenes antall representanter ut fra medlemstallet. Klubber med 0 stemmeberettigede  representanter tilbys å stille med en  observatør. Observatører inngår ikke i reisefordelingsprinsippet for kostnader.

Representasjon til Luftsportstinget

Luftsportsklubbene kan stille med følgende representanter til luftsportstinget:

Seksjon Antall representanter
Ballong 1
Fallskjerm 10
HPS 9
Mikrofly 6
Modellfly 9
Motorfly 9
Seilfly 5

Representantene velges på seksjonsmøtene

Reise rimelig med SAS Sport

Med SAS sportspriser får alle medlemmer god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter. I tillegg til at prisene er lave er betingelsene er som SAS Plus, dvs. fri avbooking/endring og du kan sjekke inn inntil 2x23 kg med bagasje. Du kan lese mer om betingelsene på SAS Sport her. For å bestille sportsreise, gå til https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/ og oppgi kode LUFT999 ved bestilling.

Protokoller fra Luftsportstinget og seksjonsmøter:

Protokoll fra Luftsportstinget
Protokoll fra seksjonmøte i Ballongseksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Fallskjermseksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Hang-, Para- og Speedglider seksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Mikroflyseksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Modellflyseksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Motorflyseksjonen
Protokoll fra seksjonmøte i Seilflyseksjonen