NLF / Forbund / Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021
Jostein Tangen

Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021

Fredag 15. og lørdag 16. oktober ble det gjennomført syv seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Protokoller er skrevet fra alle de åtte møtene. Signerte protokoller er lagt ut her på hjemmesiden.   

Det var mulig å melde seg på arrangementet på Gardermoen helt frem til fredag 8. oktober kl. 11:00. Vi valgte denne gangen å holde det åpent for påmeldinger til etter at sakspapirene var lagt ut. Dette gjøres vanligvis ikke, men som følge av muligheten for at koronarestriksjoner kunne påvirket vårt arrangement, avventet vi helt til 21. september med å åpne for påmeldinger. NLF ønsker best mulig deltakelse på møtene og valgte derfor å gi mulighet for å melde seg på så tett opp til møtene som mulig. 

I henhold til NLFs lov er saksdokumenter til møtene gjort tilgjengelige 1. oktober. De signerte protokollene er lagt ut. Du finner dokumentene her.