NLF / Forbund / Skal du bruke PFLY i sommer? Husk ny avtale og gjennomfør overflyging!
Anonymous

Skal du bruke PFLY i sommer? Husk ny avtale og gjennomfør overflyging!

Husk overflyging ved landing med elektronisk PFLY-avtale (fra FAA AC No: 90-66B)
Dersom du skal bruke Avinor-flyplasser utenom åpningstid i sommer, er det svært viktig at du er klar over følgende: 
 
1. Alle PFLY-kort – også kort med utløpsdato i 2020 og 2021 – er kansellert av Avinor. Isteden skal flygere fra 01.05.2020 inngå en elektronisk avtale med Avinor om bruk av flyplasser utenom åpningstid som administreres gjennom Norges Luftsportforbunds portal. Avtalen omfatter gjennomføring av et elektronisk minikurs. Les mer om dette her. For sportsflygere/mikroflygere gjelder visse tilleggskrav.   
 
2. I tillegg til elektronisk avtale, er det per dato krav om PPR gjennom MyPPR for den enkelte flyvning for åtte av lufthavnene: Sogndal, Førde, Ørsta Volda, Namsos, Sandane, Rørvik, Mo i Rana og Brønnøysund. En eventuell utvidelse av MyPPR bruk til de øvrige Avinor lufthavner vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.
 
3. Det kan forekomme vedlikeholdsarbeid mv. på rullebanen når flyplassen er stengt, iht. egen prosedyre. I så fall skal flygeren avbryte en eventuell innflyging og gå til alternativ landingsplass. 
 
4. Følgende sikkerhetsbarrierer skal alltid benyttes: 
  • Flyvningen skal være omfattet av en ATC-reiseplan. Husk å lukke reiseplan etter landing!
  • Blindsendinger på korrekt frekvens skal gjøres hyppig. Vær særlig nøye med frekvensvalg siden plassen er ubetjent. 
  • Gjennomfør overflyging av flyplassen før landing.
 
5. Overflygingen av flyplassen før landing er en svært viktig sikkerhetsbarriere. Barrieren handler ikke bare om at fartøysjefen skal oppdage arbeid eller hindringer på rullebanen: Den bidrar også til å gjøre eventuelle personer på flyplassen klar over at et fly er på vei inn. Derfor er det viktig at overflyging alltid skjer. NLF anbefaler at fartøysjefen overflyr slik det framkommer av vedlagte illustrasjon (fra FAA AC No: 90-66B), med de tilpasninger fartøysjefen finner nødvendig av sikkerhetsmessige grunner knyttet til topografi, annen trafikk, meteorologiske forhold mv. 
 
Det er svært viktig at alle som benytter PFLY-ordningen følger alle momenter i instruksen. Brudd på betingelsene av en enkelt flyger kan i ytterste konsekvens sette hele PFLY-ordningen i fare. 
 
Ha en god og trygg flysommer!