NLF / Forbund / Småflyplassaken: NLF med positivt inntrykk etter møte med samferdselsministeren
Anonymous

Småflyplassaken: NLF med positivt inntrykk etter møte med samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) fikk overrakt en loggbok fra NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa for flyturen som er planlagt i mai. Foto: Samferdselsdepartementet/Tor Livius Midtbø

Fredag 22. februar møtte NLFs representanter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Møtet dreide seg i hovedsak om småflyplassituasjonen på Østlandet. 

Møtet var NLFs første med Jon Georg Dale, som ble utnevnt til samferdselsminister i august 2018.

– Vårt inntrykk er positivt, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

Departementet møtte med fem representanter, inkludert statsråd Jon Georg Dale (FrP) og statssekretær Allan Ellingsen (FrP). Tema for møtet var i all hovedsak småflyplassaken på Østlandet.

– Vi opplever at regjeringen og departementet har en grundig og god tilnærming til å finne en varig løsning på småflytrafikken på østlandsområdet, sier Laupsa.

 

Optimistisk til en god løsning

Etter at Fornebu ble nedlagt i 1998 har Kjeller flyplass vært tilholdsstedet for hovedstadens allmennflymiljø. Når Forsvaret avslutter driften i 2023 er flyplassen sterkt truet av nedleggelse. I behandlingen av stortingsforslaget om Kjeller flyplass i juni 2017 ba et samstemt storting regjeringen om å presentere en varig løsning for småflytrafikken på østlandsområdet.

– Det er viktigere enn noen gang at det kommer på plass en langsiktig løsning. NLF har jobbet med denne saken i over 20 år. Etter det vi forstår er saken høyt oppe på agendaen til departementet. Vi er optimistiske til at sluttresultatet vil bli bra, sier Laupsa.

 

Sentrumsnær og konsentrert løsning avgjørende

Det var i januar at Eggemoen ble anbefalt som ny norsk hovedsmåflyplass i en rapport utført av Oslo Economics på vegne av nettopp Samferdselsdepartementet. I sin respons på rapporten fra Oslo Economic, legger NLF stor vekt på at den nye løsningen må være sentrumsnær og konsentrert.

– Mesteparten av møtet gikk med til å diskutere hvordan vi kan finne en ny løsning, innholdet i rapporten fra Oslo Economics og hva som er viktig for NLF i en ny løsning. Utviklingen innen elektrisk luftfart og dens betydning og muligheter for allmennflymiljøet ble også diskutert. Dessuten var flysikkerhet et viktig tema, kommenterer Laupsa.

 

Statsråden fikk sin første loggbok

NLF var tidlig ute med å invitere den nye samferdselsministeren på småflytur fra Kjeller flyplass. Etter planen skal denne turen finne sted i mai 2019, og i den anledning fikk statsråden overbragt en loggbok.

– Loggboken ble tatt vel imot, og samferdselsministeren virket engasjert. Nå skal vi følge opp småflyplassaken videre og gleder oss til å ta med statsråden opp i luften til våren, avslutter Laupsa.

Foruten generalsekretæren deltok rådgiverne Torkell Sætervadet og Jan Lilleby fra NLF.