NLF / Forbund / Trakassering og overgrep tas på alvor i NLF og Norges idrettsforbund
Jon Gunnar Wold

Trakassering og overgrep tas på alvor i NLF og Norges idrettsforbund

Norsk idrett skal oppleves som en trygg idrettsarena, fri for trakassering og overgrep. Dette gjelder i aller største grad også i luftsport, hvor mange av våre aktiviteter har et stort flertall voksne medlemmer. Spesielt her er det viktig at man som medlem, leder og medmenneske er oppmerksom på de grenser som finnes, at «morsomheter» og tilnærming kan oppfattes annerledes for mottaker enn avsender, og at opptreden med gjensidig høflighet og respekt både forventes og vil verdsettes høyt av erfarne og uerfarne luftsportvenner i alle aldre og av alle kjønn, livssyn og kulturer.

Slik jeg kjenner alle våre miljøer, har vi kultur for å ønske nye medlemmer velkomne, samtidig som vi skaper et hyggelig og trygt sted å være for eksisterende medlemmer. En trygg sosial kultur og struktur er også en solid grobunn for en god sikkerhetskultur. Dette skal vi fortsette med, samtidig som vi som ledere og medmennesker både skal tåle å invitere til, reflektere over og å handle på tilbakemeldinger på egen oppførsel, og vi skal tørre å ta den vanskelige samtalen om vi får kjennskap til saker om trakassering.

Skulle man selv som person eller medlem føle at noen går for langt, kan en ta det opp direkte med vedkommede, eller til en person i et høyere ledd i organisasjonen, som en måtte føle seg trygg på. Når vi nå går inn i førjulstiden med sesongavslutning og julebord for mange klubber, ønsker jeg alle en fin høytid, og lykke til med planleggingen for året som kommer. 

Vennlig hilsen fra

Rolf Liland
Luftsportpresident
rolf.liland@me.com

Les mer:

VedleggStørrelse
PDF icon a4_seksuell-trakassering_web.pdf219.4 KB