NLF / Forbund / Tryggere i klubben med kriminalitetsforsikring
Jostein Tangen

Tryggere i klubben med kriminalitetsforsikring

De aller fleste luftsportsklubbene har valgt å benytte seg av den underslags- og kriminalitetsforsikringen som Norges Luftsportforbund har fremforhandlet. Forsikringen dekker også styreansvar.

Vilkårene for 2019 og fremover finner du vedlagt nedenfor.

Les mer