NLF / Forbund / Vet du om noen som bør hedres?
Arne Mathisen

Vet du om noen som bør hedres?

NLFs hederstegnskomite minner om at fristen for å fremme forslag til hederstegn som ønskes tildelt i 2012 er satt til den 15. januar 2012. Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret. Statutter for hederstegnene, oversikt over hvem som har fått hederstegn tidligere og skjema for forslag finner du her!