NLF / Forbund / Webinar for medlemsklubbens valgkomiteer. 10. januar kl. 19
Laupsa John Eirik

Webinar for medlemsklubbens valgkomiteer. 10. januar kl. 19

Webinaret ble gjennomført med 42 deltakere. Det var Kari Vanebo fra Norges Idrettsforbund som ledet den faglige delen. Luftsportspresident Rebecca Hansen og leder av NLFs valgkomité Tone Bergan innledet og kom med innspill underveis. Det var engasjerte deltakere og det kom mange spørsmål og kommentarer. Presentasjonen fra webinaret og veiledningsmateriale er lagt ut.