Mulig oppdatering av FLARM programvare

NLF / Forum / Mulig oppdatering av FLARM programvare

FLARM.org publiserte 6. mai 2012 med brask og bram en medling til sine forhandlere om et mulig akutt problem med programvaren som verifiserer gyldigheten av IGC filer generert av FLARM loggere. I ettertid har de tonet noe ned. Problemet gjelder kun FLARM med opsjon "IGC Godkjent logger", ergo disse typene:

FlarmIGC, FlarmIGCENL, ECW100F, LX-MiniBoxFlarmIGC and
LX-RedBoxFlarmIGC

(not units without IGC approved logger: OzFlarm, MiniOz, ECW100, LX-MiniBox and LX-RedBox).

Norsk agent for FLARM.org :

Erlend 90601199   esorbye@hotmail.com

51380s bilde

Det du skal gjøre for å løse problemet er følgende:

Sjekk din egen enhet for å finne type og ICG kode. Dette er kun nødvending for dere som har "Option" IGC og eventuelt med  ENL
Typisk for en original FLARM ser dette slik ut, trykket på en etikett på enheten:

F91001-6HA

Der F91001 inneholder modell og produksjonsnummeret og 6HA er IGC koden for enheten ( IGC koden står også på en sølvtape som forsegler boksen fysisk).
Noen av disse informasjonene kan også avdekkes i en IGC fil fra enheten. Der kan også enhetens HW kode leses ut. Selve serienummeret må uansett leses av på enhetens utside( det som begynner med F for eks F91001

IGC koden finnes i selve filnavnet, for eksempelet over er de siste 5 sifrene slik: G6HA1 der G betyr at produsenten er FLARM, 6HA er IGC serienummer og 1 betyr den første fila lagret angjeldene dato.
Alle siffer før de siste 5 i filnavnet er i denne sammenheng uintessante og inneholder data om dag i måneden, måned og år og betegnes med både tall og bokstaver.

Inne i selve ICG fila finnes mange data men også HW og IGC nummeret. Ved å laste opp fila hit: http://www.flarm.org/support/analyze/index_en.html

Vil du kunne lese ut dataene ( men ikke selve serienummeret til enheten)

 

Som det står i meldingen over trenger vi: Navn på eier, kjøpsdato, Serienr og IGC-fil nr.

Står du helt fast, kan du eventuelt sende en IGC-fil fra din FLARM til Erlend Sørbye  esorbye@hotmail.com eller til ole@xoavionics.no  så vil vi i det minste avdekke IGC koden.

FLARM ber om disse datene snarest og aller helst innen 20 mai 2012. For alle nyere enheter vil SW fix være kostnadsfritt, ref. teksten over.

Vær oppmerksom på at det kan medføre noen kostnader dersom din Flarm ikke er av siste HW versjon.

 

Hilsen

Ole B. - XO Avionics

Birger W. Bulukins bilde

Såvidt jeg forstår gjelder ikke Flarm uten loggerfunksjon?

 

Birger

 

51380s bilde

Korrekt oppfattet. Programmet som noen har hacket er det som verifiserer at en IGC logfil fra en FLARM er VALID. Ergo no problem for original FLARM funksjonalitet, kun loggerdelen når denne har opsjon:  IGC godkjent.

Ole B.