Transponderkrav fra Avinor

NLF / Forum / Transponderkrav fra Avinor

I Norge har vi vært velsignet med mye fritt luftrom, men tendensen er desverre at det blir mindre av det.

Nå ser det ut til at myndighetene vil forlange transponder ved flyving over FL 95, 115 eller 135 der kontrollert luftrom begynner.

Også ved flyving i bølgeboksene, som vi er vant til over f.eks Vågå, vil det komme transponderkrav. Dette fordi myndighetene ikke stoler på at vi kan navigere bra nok med GPS og moving map. Så det ser ut til at vi må bite i det sure eplet og utstyre oss med transponder og feite batterier.

Om de orker å prate med oss og få kluttrete radarskjermer er en annen sak.  

51380s bilde

Feite batterier? Mulig du trenger feit lommebok, men dagens Mode S transpondere bruker typisk 300 milliAmpere i snitt. Det betyr at du med et flunkende nytt batteri med kapasitet på 3 eller 4 Ampertimer, -som koster 150 kroner, kan fly en hel dag. Men transponderen med søkke og snøre kommer fort på 20 lapper...

Barry LeBlancs bilde

Hi, No need for a Fat Wallet or Fat Battery as the Sandia STX 165 Transponder will use half that power consumption. As the STX 165 Transponder can be scale back the reply rate ther fore saving on consumption of battery capacity. The STX 165 unit price is only $1387.50usd.

 My name is Barry LeBlanc, please check out web site : www.sandia.aero

Vegard Stillingens bilde

Hi Barry
According to your specs for the STX165; 360-400 mA @ 14 v.