Sikkerhet og utdanningskomiteen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen SU består av:
Harald Kvande (Leder og hovedansvarlig tandem)
Anders Mæland (Materiellsjef)
Tommy Botten Jensen (Medlem og hovedansvarlig skjermflyging)
Anna Fasting (Medlem og hovedansvarlig AFF)
Kristian Moxnes (Medlem)
Materiellkomiteen
Anders Mæland (MSJ)
Tore Helgedagsrud (Medlem)

Henvendelser til SU sendes: knut.lien@nlf.no
Henvendelser til materiellkommiteen sendes: knut.lien@nlf.no med kopi til andersmael@gmail.com