Styret

Styret i fallskjermseksjonen 2023-2025 består av:

Helene Bjørnø (Leder) Mobil: 90646218
Ellen Aasgaard (Nestleder)
Anna Moxnes (Medlem)
Anders Emil Hustoft (Medlem)
Sten Rune Myrland (Medlem)
Siri Christiansen (Medlem)
Vegard Eidsmo (Medlem og Ungdomsrepresentant)

Henvendelser sendes til: knut.lien@nlf.no